Vul hier in wat u zoekt

Institut de Sélection Animale B.V. Boxmeer

Spoorstraat 69 5831CK Boxmeer

Informatie over Institut de Sélection Animale B.V. in Boxmeer

A. (inter)nationaal management B. het op genetische grondslag vormen, verbeteren en veredelen van legpluimveerassen, de productie van legrassen, de exploitatie van legpluimveefokbedrijven, de handel (im- en export daaronder begrepen) van aanverwante diermaterialen en hulpstoffen; C. het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en besturen daarvan ; D. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder medebegrepen al dan niet gepatenteerde know-how alsmede het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van goederen; E. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder doch niet uitsluitend- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; F. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt bijzonder -doch niet uitsluitend- ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder bedoeld G. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Bent u bedrijfseigenaar? Meld u gratis aan.

Geef als eerste een beoordeling aan Institut de Sélection Animale B.V. in Boxmeer

Gerelateerde bedrijven Institut de Sélection Animale B.V. Boxmeer