Vul hier in wat u zoekt

Places Nummerinformatie disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten & Databankrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content, waaronder mede begrepen de teksten, foto's, woordmerken, beeldmerken, foto's en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Places Nummerinformatie B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Places Nummerinformatie B.V. is het niet toegestaan om, anders dan toegelaten in de Gebruikersovereenkomst, de content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst.

De Databankrechten met betrekking tot de vermelde gegevens berusten, tenzij anders aangegeven, bij Places Nummerinformatie B.V.. Het is niet toegestaan om, anders dan in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst, een substantieel of niet-substantieel deel van de gegevens zonder toestemming van Places Nummerinformatie B.V. te (her)gebruiken, op te slaan of op enige andere wijze te exploiteren.

Places Nummerinformatie B.V. behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten en gegevens op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten via internet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Nijmegen, 27 april 2012